ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-11-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/396/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Biskupiecporozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnegow sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w schronisku dlabezdomnych zwierząt w Iławie w 2018 r. XLVII/396/17 Obowiązujący
82 2017-11-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/395/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Lubawaporozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnegow sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Lubawa w schronisku dlabezdomnych zwierząt w Iławie w 2018 r. XLVII/395/17 Obowiązujący
83 2017-11-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/394/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Iławaporozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnegow sprawie przyjmowania i utrzymywania psów i kotów z terenu Gminy Iława w schronisku dlabezdomnych zwierząt w Iławie w 2018 r. XLVII/394/17 Obowiązujący
84 2017-11-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/393/17 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2017 rok XLVII/393/17 Obowiązujący
85 2017-11-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/392/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2017 - 2029 XLVII/392/17 Obowiązujący
86 2017-10-30 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVI/391/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Iława XLVI/391/17 Obowiązujący
87 2017-10-30 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVI/390/17 w sprawie rozpatrzenia zarzutów zawartych w skardze na Burmistrza Miasta oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej XLVI/390/17 Obowiązujący
88 2017-10-30 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVI/389/17 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Miejskiej Iława na realizację, w okresie od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku, projektu „Wychowanie - sztuka i wyzwanie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 11.2.3 „Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe” XLVI/389/17 Obowiązujący
89 2017-10-30 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVI/388/17 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława XLVI/388/17 Obowiązujący
90 2017-10-30 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVI/387/17 w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy Biskupskiej XLVI/387/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu