ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 148
Data podjęcia
2018-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/19/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miejską Iława do realizacji projektu "Aktywni rodzice - aktywne dziecko" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 11.2.3 „Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe”
Nr aktu prawnego
II/19/18
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2018-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/18/18 w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie
Nr aktu prawnego
II/18/18
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2018-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/17/18 w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie
Nr aktu prawnego
II/17/18
Status
Obowiązujący
Lp: 151
Data podjęcia
2018-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/16/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”
Nr aktu prawnego
II/16/18
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2018-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/15/18 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Miasto Iława w Zgromadzeniu Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Nr aktu prawnego
II/15/18
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2018-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/14/18 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Miasto Iława w Zgromadzeniu Związku Gmin ,,Jeziorak”
Nr aktu prawnego
II/14/18
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2018-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/13/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
II/13/18
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2018-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/12/18 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty Kultury Sportu i Turystyki
Nr aktu prawnego
II/12/18
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2018-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/11/18 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Problematyki Społecznej
Nr aktu prawnego
II/11/18
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2018-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/10/18 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów
Nr aktu prawnego
II/10/18
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2018-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/9/18 w sprawie ustalenia składu Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Nr aktu prawnego
II/9/18
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2018-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/8/18 w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
II/8/18
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2018-11-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr I/7/18 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Sportu I Turystyki
Nr aktu prawnego
I/7/18
Status
Obowiązujący
Lp: 161
Data podjęcia
2018-11-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr I/6/18 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Problematyki Społecznej
Nr aktu prawnego
I/6/18
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2018-11-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr I/5/18 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów
Nr aktu prawnego
I/5/18
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2018-11-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr I/4/18 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Nr aktu prawnego
I/4/18
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2018-11-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr I/3/18 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
I/3/18
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2018-11-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iławie.
Nr aktu prawnego
I/2/18
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2018-11-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała nr I/1/18 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
I/1/18
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2018-11-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIX/534/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Biskupskiej.
Nr aktu prawnego
LIX/534/18
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2018-11-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIX/533/18 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji projektu pod nazwą „Mogę więcej!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w okresie od 01.12.2018 r. do 31.01.2020 r.
Nr aktu prawnego
LIX/533/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji