ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1261 2010-09-29 Uchwała w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Narutowicza LVI/665/10 Obowiązujący
1262 2010-09-29 Uchwała w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława LVI/664/10 Obowiązujący
1263 2010-09-29 Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości LVI/663/10 Obowiązujący
1264 2010-09-29 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok LVI/662/10 Obowiązujący
1265 2010-08-25 Uchwała w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Iławy LV/661/10 Zmieniony
1266 2010-08-25 Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym przy ul. Kazimierza Odnowiciela. LV/660/10 Obowiązujący
1267 2010-08-25 Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Kopernika i ul. Wyszyńskiego LV/659/10 Obowiązujący
1268 2010-08-25 Uchwała w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława LV/658/10 Obowiązujący
1269 2010-08-25 Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława LV/657/10 Obowiązujący
1270 2010-08-25 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Miejskiej Iława w Spółce "Energetyka Cieplna" Sp. z o.o. LV/656/10 Obowiązujący
1271 2010-08-25 Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania LV/655/10 Obowiązujący
1272 2010-08-25 Uchwała w sprawie przyjęcia zmian statutu Związku Gmin Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" LV/654/10 Obowiązujący
1273 2010-08-25 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania „Budowa ronda nakładkowego na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Wiejskiej w Iławie” LV/653/10 Obowiązujący
1274 2010-08-25 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania „Przebudowa ul. Narutowicza w Iławie wraz z budową parkingów” LV/652/10 Obowiązujący
1275 2010-08-25 Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Iławy LV/651/10 Nieobowiązujący
1276 2010-08-25 Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Iławy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej LV/650/10 Obowiązujący
1277 2010-08-25 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Iławy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego LV/649/10 Obowiązujący
1278 2010-08-25 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok LV/648/10 Obowiązujący
1279 2010-07-16 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok LIV/647/10 Obowiązujący
1280 2010-06-30 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Iława do spólki "Energetyka Cieplna" Sp. z o.o. i wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale Spółki LIII/646/10 Obowiązujący
1281 2010-06-30 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Problematyki Społecznej na II półrocze 2010 roku LIII/645/10 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu