ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 64
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/98/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
X/98/19
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/97/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
Nr aktu prawnego
X/97/19
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/96/19 w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
X/96/19
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IX/95/19 w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.
Nr aktu prawnego
IX/95/19
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IX/94/19 w sprawie przyjęcia dofinansowania na realizację projektu pn. "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy".
Nr aktu prawnego
IX/94/19
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IX/93/19 w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. w Iławie
Nr aktu prawnego
IX/93/19
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IX/92/19 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
IX/92/19
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IX/91/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IX/91/19
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IX/90/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
IX/90/19
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-04-30
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr VII/73/19 w sprawie wyrażenia zgody na demontaż tablicy pamiątkowej na pomniku przy stadionie miejskimprzy ul. Sienkiewicza w Iławie
Nr aktu prawnego
PN.4131.233.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/89/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Iława na organizację Fiesty Balonowej
Nr aktu prawnego
VIII/89/19
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/88/19 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
VIII/88/19
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/87/19 w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
VIII/87/19
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/86/19 w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z obiektu Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej przy ul. J. Dąbrowskiego 11 A w Iławie
Nr aktu prawnego
VIII/86/19
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/85/19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Nr aktu prawnego
VIII/85/19
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/84/19 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Iławy w roku 2019
Nr aktu prawnego
VIII/84/19
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/83/19 w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas VI szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Iława, miejsca realizacji obowiązku szkolnego
Nr aktu prawnego
VIII/83/19
Status
Obowiązujący
Lp: 81
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/82/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
VIII/82/19
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/81/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Iławy do roku 2023
Nr aktu prawnego
VIII/81/19
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/80/19 w sprawie przejecia pojazdów na własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
VIII/80/19
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/79/19 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
VIII/79/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji