ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 43
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/116/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława.
Nr aktu prawnego
XI/116/19
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/115/19 w sprawie zmian budżetu Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XI/115/19
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/114/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
XI/114/19
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-07-24
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Nr aktu prawnego
PN.4131.410.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Nr aktu prawnego
PN.4131.292.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z obiektu Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej ul. J. Dąbrowskiego 11A w Iławie
Nr aktu prawnego
PN.4131.293.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/113/19 w sprawie upoważnienia Komisji Skarg Wniosków i Petycji do zbadania wniosku mieszkanki
Nr aktu prawnego
X/113/19
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/112/19 w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy drogi ekspresowej i udziału w konsultacjach publicznych dotyczących oceny rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.
Nr aktu prawnego
X/112/19
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/111/19 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
X/111/19
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/110/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście
Nr aktu prawnego
X/110/19
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/109/19 w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli
Nr aktu prawnego
X/109/19
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/108/19 w sprawie dyżurów radnych w II półroczu 2019 roku
Nr aktu prawnego
X/108/19
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/107/19 w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Iławie oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
X/107/19
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/106/19 w sprawie nadania nazwy placowi na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
X/106/19
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/105/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
X/105/19
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/104/19 w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława
Nr aktu prawnego
X/104/19
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/103/19 w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
X/103/19
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/102/19 w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Kościuszki
Nr aktu prawnego
X/102/19
Status
Obowiązujący
Lp: 61
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/101/19 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
X/101/19
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/100/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak”
Nr aktu prawnego
X/100/19
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/99/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
X/99/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji