ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-04-23 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIII/466/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy LIII/466/18 Obowiązujący
2 2018-04-23 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIII/465/18 w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na Burmistrza Miasta Iławy LIII/465/18 Obowiązujący
3 2018-04-23 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIII/464/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Ziemowita LIII/464/18 Obowiązujący
4 2018-04-23 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIII/463/18 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Iławy w roku 2018 LIII/463/18 Obowiązujący
5 2018-04-23 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIII/462/18 w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas VI szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Iława, miejsca realizacji obowiązku szkolnego LIII/462/18 Obowiązujący
6 2018-04-23 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIII/461/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2018 rok LIII/461/18 Obowiązujący
7 2018-04-23 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIII/460/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2018 - 2029 LIII/460/18 Obowiązujący
8 2018-04-13 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Rozstrzygnięcie do uchwały nr LII/455/18 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2018 PN.4131.153.2018 Obowiązujący
9 2018-04-11 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Rozstrzygnięcie do uchwały nr LII/450/18 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Iławy na lata 2018-2021 PN.4131.152.2018 Obowiązujący
10 2018-03-29 Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowiej Uchwała Nr 114/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego oraz szkołom, dla których Gmina Miejska Iława jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 142/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu