ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-12-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/44/18 w sprawie dyżurów radnych w I półroczu 2019 roku IV/44/18 Obowiązujący
2 2018-12-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/43/18 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Iławie na 2019 rok IV/43/18 Obowiązujący
3 2018-12-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/42/18 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok IV/42/18 Obowiązujący
4 2018-12-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/41/18 w sprawie dzierżawy oraz użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława IV/41/18 Obowiązujący
5 2018-12-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/40/18 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin Euroregionu „Bałtyk” IV/40/18 Obowiązujący
6 2018-12-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/39/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do stowarzyszenia pod nazwą „Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna” IV/39/18 Obowiązujący
7 2018-12-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/38/18 w sprawie reprezentowania miasta w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich IV/38/18 Obowiązujący
8 2018-12-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/37/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2018 rok IV/37/18 Obowiązujący
9 2018-12-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/36/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2018 - 2029 IV/36/18 Obowiązujący
10 2018-12-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/35/18 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2019 r. IV/35/18 Obowiązujący
11 2018-12-28 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/34/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019-2029 IV/34/18 Obowiązujący
12 2018-12-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/33/18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Lubawa umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Lubawa w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2019 r. III/33/18 Obowiązujący
13 2018-12-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/32/18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Iława umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów i kotów z terenu Gminy Iława w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2019 r. III/32/18 Obowiązujący
14 2018-12-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/31/18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Biskupiec umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2019 r. III/31/18 Obowiązujący
15 2018-12-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/30/18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Susz umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2019 r. III/30/18 Obowiązujący
16 2018-12-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/29/18 w sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” III/29/18 Obowiązujący
17 2018-12-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/28/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznejw formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III/28/18 Obowiązujący
18 2018-12-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/27/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III/27/18 Obowiązujący
19 2018-12-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/26/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego miejskiego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III/26/18 Obowiązujący
20 2018-12-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/25/18 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 III/25/18 Obowiązujący
21 2018-12-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/24/18 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. III/24/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu