ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-02-20 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Warm. Mazur. stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr V-56-19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej PN.4131.93.2019 Obowiązujący
2 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/66/19 w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Iławie oraz nadania jej statutu VI/66/19 Obowiązujący
3 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/65/19 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie skargi VI/65/19 Obowiązujący
4 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/64/19 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ostródzkiej. VI/64/19 Obowiązujący
5 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/63/19 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława VI/63/19 Obowiązujący
6 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/62/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Iławie VI/62/19 Obowiązujący
7 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/61/19 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego VI/61/19 Obowiązujący
8 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/60/19 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława, zabudowanych na cele mieszkaniowe VI/60/19 Obowiązujący
9 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/59/19 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2019 VI/59/19 Obowiązujący
10 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/58/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok VI/58/19 Obowiązujący
11 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/57/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029 VI/57/19 Obowiązujący
12 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/56/19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej V/56/19 Obowiązujący
13 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/55/19 w sprawie ogłoszenia roku 2019 w mieście Iława „Rokiem Kazimierza Piechowskiego” V/55/19 Obowiązujący
14 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/54/19 w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Zalewskiej. V/54/19 Obowiązujący
15 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/53/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego. V/53/19 Obowiązujący
16 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/52/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Gierymskiego. V/52/19 Obowiązujący
17 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/51/19 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na lata 2019 - 2021 V/51/19 Obowiązujący
18 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/50/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak” V/50/19 Obowiązujący
19 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/49/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa V/49/19 Obowiązujący
20 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/48/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym, określonego w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie V/48/19 Obowiązujący
21 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/47/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli V/47/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu