ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 169
Data podjęcia
2018-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/503/18 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
LVI/503/18
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2018-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/502/18 w sprawieustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LVI/502/18
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2018-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/501/18 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Nr aktu prawnego
LVI/501/18
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2018-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/500/18 w sprawie podziału miasta Iławy na stałe obwody głosowaniaoraz ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr aktu prawnego
LVI/500/18
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2018-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/499/18 w sprawie zmiany uchwały nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
LVI/499/18
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2018-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/498/18 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do projektu konkursowego pn. „Aktywni i kompetentni w Iławie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w okresie sierpień 2018 r. – lipiec 2019 r.
Nr aktu prawnego
LVI/498/18
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2018-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/497/18 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
LVI/497/18
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2018-08-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/496/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2018 rok
Nr aktu prawnego
LVI/496/18
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2018-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/495/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2018 - 2029
Nr aktu prawnego
LVI/495/18
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2018-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/494/18 w sprawie dyżurów radnych w II półroczu 2018 roku
Nr aktu prawnego
LV/494/18
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2018-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/493/18 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutów zawartych w  skardze na Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
LV/493/18
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2018-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/492/18 w sprawie wprowadzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Nr aktu prawnego
LV/492/18
Status
Obowiązujący
Lp: 181
Data podjęcia
2018-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/491/18 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Iławy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Nr aktu prawnego
LV/491/18
Status
Obowiązujący
Lp: 182
Data podjęcia
2018-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/490/18 w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LV/490/18
Status
Obowiązujący
Lp: 183
Data podjęcia
2018-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/489/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Lubawskiej.
Nr aktu prawnego
LV/489/18
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2018-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/488/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Pileckiego.
Nr aktu prawnego
LV/488/18
Status
Obowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2018-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/487/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Niepodległości.
Nr aktu prawnego
LV/487/18
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2018-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/486/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza.
Nr aktu prawnego
LV/486/18
Status
Zmieniony
Lp: 187
Data podjęcia
2018-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/485/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Księżnej Dobrawy.
Nr aktu prawnego
LV/485/18
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2018-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/484/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki.
Nr aktu prawnego
LV/484/18
Status
Obowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2018-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/483/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chodkiewicza.
Nr aktu prawnego
LV/483/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji