ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-01-30 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/304/17 w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława XXXV/304/17 Nieobowiązujący
82 2017-01-30 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/303/17 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie miasta Iławy stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną XXXV/303/17 Obowiązujący
83 2017-01-30 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/302/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa XXXV/302/17 Obowiązujący
84 2017-01-30 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/301/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak” XXXV/301/17 Obowiązujący
85 2017-01-30 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/300/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym, określonego w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie XXXV/300/17 Obowiązujący
86 2017-01-30 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/299/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli XXXV/299/17 Obowiązujący
87 2017-01-30 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/298/17 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2017 rok XXXV/298/17 Obowiązujący
88 2017-01-30 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/297/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2017 - 2029 XXXV/297/17 Obowiązujący
89 2017-01-30 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/296/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iława XXXV/296/17 Obowiązujący
90 2016-12-29 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/295/16 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2016 rok XXXIV/295/16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu