ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
169 2018-02-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LI/446/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa LI/446/18 Obowiązujący
170 2018-02-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LI/445/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak” LI/445/18 Obowiązujący
171 2018-02-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LI/444/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym, określonego w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LI/444/18 Obowiązujący
172 2018-02-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LI/443/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli LI/443/18 Obowiązujący
173 2018-02-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LI/442/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw zmiany Statutu Miasta Iławy LI/442/18 Zmieniony
174 2018-02-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LI/441/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława LI/441/18 Obowiązujący
175 2018-02-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LI/440/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego. LI/440/18 Obowiązujący
176 2018-02-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LI/439/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Lipowy Dwór. LI/439/18 Obowiązujący
177 2018-02-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LI/438/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Sikorskiego. LI/438/18 Obowiązujący
178 2018-02-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LI/437/18 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Gdańskiej. LI/437/18 Obowiązujący
179 2018-02-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LI/436/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Ziemowita LI/436/18 Obowiązujący
180 2018-02-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LI/435/18 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława LI/435/18 Obowiązujący
181 2018-02-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LI/434/18 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej oraz organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Iława LI/434/18 Obowiązujący
182 2018-02-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LI/433/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego oraz szkołom, dla których Gmina Miejska Iława jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania LI/433/18 Obowiązujący
183 2018-02-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LI/432/18 w sprawie zmiany uchwały nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania LI/432/18 Obowiązujący
184 2018-02-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LI/431/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2018 rok LI/431/18 Obowiązujący
185 2018-02-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LI/430/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2018 - 2029 LI/430/18 Obowiązujący
186 2018-01-22 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/429/18 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej L/429/18 Obowiązujący
187 2018-01-22 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/428/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Iławy L/428/18 Obowiązujący
188 2018-01-22 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/427/18 w sprawie wniesienia aportu do Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. w Iławie L/427/18 Obowiązujący
189 2018-01-22 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/426/18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Iławie L/426/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu