ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-05-29 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLI/343/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2017 - 2029 XLI/343/17 Obowiązujący
82 2017-05-29 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLI/342/17 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy za 2016 rok XLI/342/17 Obowiązujący
83 2017-05-29 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLI/341/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok XLI/341/17 Obowiązujący
84 2017-05-09 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/340/17 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2017 rok XL/340/17 Obowiązujący
85 2017-05-09 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XL/339/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2017 - 2029 XL/339/17 Obowiązujący
86 2017-04-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIX/338/17 w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława miejsca realizacji obowiązku szkolnego XXXIX/338/17 Obowiązujący
87 2017-04-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIX/337/17 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Piotra Skargi. XXXIX/337/17 Obowiązujący
88 2017-04-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIX/336/17 w sprawie zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A nieruchomości pożonych w Iławie XXXIX/336/17 Obowiązujący
89 2017-04-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIX/335/17 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2017 – 2018 r. projektu konkursowego pn. „Iławski model wsparcia rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego XXXIX/335/17 Obowiązujący
90 2017-04-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIX/334/17 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Iławy XXXIX/334/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu