ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2016-09-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/263/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/117/95 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Iławie. XXX/263/16 Obowiązujący
72 2016-09-26 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/262/16 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej oraz organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Iława XXX/262/16 Obowiązujący
73 2016-09-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/261/16 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok XXX/261/16 Nieobowiązujący
74 2016-09-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/260/16 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2016 rok XXX/260/16 Obowiązujący
75 2016-09-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/259/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2016 - 2029 XXX/259/16 Obowiązujący
76 2016-09-08 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXIX/258/16 w sprawie: przyjęcia zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Iławy do roku 2023 XXIX/258/16 Obowiązujący
77 2016-08-29 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXVIII/257/16 w sprawie wdrożenia programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci dwuletnich z terenu Miasta Iławy” XXVIII/257/16 Obowiązujący
78 2016-08-29 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXVIII/256/16 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Iławy na lata 2016-2031” XXVIII/256/16 Obowiązujący
79 2016-08-29 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXVIII/255/16 w sprawie wdrożenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Iławy na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2023" XXVIII/255/16 Obowiązujący
80 2016-08-29 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXVIII/254/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej B. XXVIII/254/16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu