ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
148 2018-08-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/508/18 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Iławy do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji Projektu pn. Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iława, przewidzianego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. LVI/508/18 Obowiązujący
149 2018-08-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/507/18 w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego. LVI/507/18 Obowiązujący
150 2018-08-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/506/18 w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej. LVI/506/18 Obowiązujący
151 2018-08-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/505/18 w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy Jasielskiej LVI/505/18 Obowiązujący
152 2018-08-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/504/18 w sprawie dzierżawy oraz użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława LVI/504/18 Obowiązujący
153 2018-08-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/503/18 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków LVI/503/18 Obowiązujący
154 2018-08-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/502/18 w sprawieustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Iławy LVI/502/18 Obowiązujący
155 2018-08-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/501/18 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania LVI/501/18 Obowiązujący
156 2018-08-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/500/18 w sprawie podziału miasta Iławy na stałe obwody głosowaniaoraz ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych LVI/500/18 Obowiązujący
157 2018-08-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/499/18 w sprawie zmiany uchwały nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania LVI/499/18 Obowiązujący
158 2018-08-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/498/18 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do projektu konkursowego pn. „Aktywni i kompetentni w Iławie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w okresie sierpień 2018 r. – lipiec 2019 r. LVI/498/18 Obowiązujący
159 2018-08-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/497/18 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej LVI/497/18 Obowiązujący
160 2018-08-27 Uchwały dotyczące budżetu Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/496/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2018 rok LVI/496/18 Obowiązujący
161 2018-08-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/495/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2018 - 2029 LVI/495/18 Obowiązujący
162 2018-06-18 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/494/18 w sprawie dyżurów radnych w II półroczu 2018 roku LV/494/18 Obowiązujący
163 2018-06-18 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/493/18 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutów zawartych w  skardze na Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie LV/493/18 Obowiązujący
164 2018-06-18 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/492/18 w sprawie wprowadzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok LV/492/18 Obowiązujący
165 2018-06-18 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/491/18 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Iławy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych LV/491/18 Obowiązujący
166 2018-06-18 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/490/18 w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Iławy LV/490/18 Obowiązujący
167 2018-06-18 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/489/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Lubawskiej. LV/489/18 Obowiązujący
168 2018-06-18 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/488/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Pileckiego. LV/488/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu