ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2016-11-28 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Iławy XXXII/280/16 Obowiązujący
72 2016-11-28 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy XXXII/279/16 Obowiązujący
73 2016-11-28 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2016 rok XXXII/278/16 Obowiązujący
74 2016-11-28 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2016 - 2029 XXXII/277/16 Obowiązujący
75 2016-10-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXi/276/16 w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie ze spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie i zbycie akcji ww. spółki na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego XXXI/276/16 Obowiązujący
76 2016-10-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/275/16 w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na bezczynność Burmistrza Miasta Iławy XXXI/275/16 Obowiązujący
77 2016-10-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/274/16 w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy Kościuszki XXXI/274/16 Obowiązujący
78 2016-10-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/273/16 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego XXXI/273/16 Obowiązujący
79 2016-10-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/272/16 w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o lasach i o gruntach, wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny XXXI/272/16 Obowiązujący
80 2016-10-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/271/16 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości XXXI/271/16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu