ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1324 2010-03-31 Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału w Iławskich Wodociągach Spółka z o.o. w Iławie XLIX/603/10 Obowiązujący
1325 2010-03-31 Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława XLIX/602/10 Obowiązujący
1326 2010-03-31 Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława XLIX/601/10 Obowiązujący
1327 2010-03-31 Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława XLIX/600/10 Obowiązujący
1328 2010-03-31 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie XLIX/599/10 Obowiązujący
1329 2010-03-31 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok XLIX/598/10 Obowiązujący
1330 2010-02-24 Uchwała w sprawie przystąpienia do inicjatywy pod nazwą Partnerstwo dla Powiatu Iławskiego XLVIII/597/10 Obowiązujący
1331 2010-02-24 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wodnej XLVIII/596/10 Obowiązujący
1332 2010-02-24 Uchwała w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Produkcyjnej, oraz zbycia budynku gospodarczego i udzielenia bonifikaty XLVIII/595/10 Obowiązujący
1333 2010-02-24 Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława XLVIII/594/10 Obowiązujący
1334 2010-02-24 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli XLVIII/593/10 Obowiązujący
1335 2010-02-24 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na utrzymanie szkolnej orkiestry dętej XLVIII/592/10 Obowiązujący
1336 2010-02-24 Uchwała w sprawie sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa XLVIII/591/10 Obowiązujący
1337 2010-02-24 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok XLVIII/590/10 Obowiązujący
1338 2010-01-27 Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Iławy z organizacjami pozarzadowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok XLVII/589/10 Obowiązujący
1339 2010-01-27 Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XLVII/588/10 Nieobowiązujący
1340 2010-01-27 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy XLVII/587/10 Nieobowiązujący
1341 2010-01-27 Uchwała w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława XLVII/586/10 Obowiązujący
1342 2010-01-27 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Wiejską Biskupiec Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Wiejskiej Biskupiec w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2010 r. XLVII/585/10 Obowiązujący
1343 2010-01-27 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Wiejską Iława Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Wiejskiej Iława w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2010 r. XLVII/584/10 Obowiązujący
1344 2010-01-27 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Wiejska Lubawa Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Wiejskiej Lubawa w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2010 r. XLVII/583/10 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu