ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1324
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok
Nr aktu prawnego
LI/623/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1325
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia hipoteki zabezpieczjącej na nieruchomości gminnej
Nr aktu prawnego
L/622/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1326
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum Samorządowemu nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie
Nr aktu prawnego
L/621/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1327
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy Dąbrowskiego
Nr aktu prawnego
L/620/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1328
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
L/619/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1329
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia obwodów głosowania
Nr aktu prawnego
L/618/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1330
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Iława oraz jej jednostkom podległym a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Nr aktu prawnego
L/617/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1331
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok
Nr aktu prawnego
L/616/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1332
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy za 2009 rok
Nr aktu prawnego
L/615/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1333
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Iława oraz ustalenia jednolitego tekstu tego regulaminu
Nr aktu prawnego
XLIX/614/10
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1334
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Iława.
Nr aktu prawnego
XLIX/613/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1335
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy Kolejowej.
Nr aktu prawnego
XLIX/612/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1336
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ulicy Mierosławskiego
Nr aktu prawnego
XLIX/611/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1337
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ulicy Dąbrowskiego
Nr aktu prawnego
XLIX/610/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1338
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy Dąbrowskiego
Nr aktu prawnego
XLIX/609/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1339
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości położonej przy ulicy Królowej Jadwigi
Nr aktu prawnego
XLIX/608/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1340
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XLIX/607/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1341
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XLIX/606/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1342
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kapitału w Zakładzie Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Iławie
Nr aktu prawnego
XLIX/605/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1343
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kapitału w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Z.G.L. Spółka z o.o. w Iławie
Nr aktu prawnego
XLIX/604/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1344
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kapitału w Iławskich Wodociągach Spółka z o.o. w Iławie
Nr aktu prawnego
XLIX/603/10
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji