ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1282 2010-04-28 Uchwała w sprawie utworzenia obwodów głosowania L/618/10 Obowiązujący
1283 2010-04-28 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Iława oraz jej jednostkom podległym a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych L/617/10 Obowiązujący
1284 2010-04-28 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok L/616/10 Obowiązujący
1285 2010-04-28 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy za 2009 rok L/615/10 Obowiązujący
1286 2010-03-31 Uchwała w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Iława oraz ustalenia jednolitego tekstu tego regulaminu XLIX/614/10 Nieobowiązujący
1287 2010-03-31 Uchwała w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Iława. XLIX/613/10 Obowiązujący
1288 2010-03-31 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy Kolejowej. XLIX/612/10 Obowiązujący
1289 2010-03-31 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ulicy Mierosławskiego XLIX/611/10 Obowiązujący
1290 2010-03-31 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ulicy Dąbrowskiego XLIX/610/10 Obowiązujący
1291 2010-03-31 Uchwała w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy Dąbrowskiego XLIX/609/10 Obowiązujący
1292 2010-03-31 Uchwała w sprawie obciążenia nieruchomości położonej przy ulicy Królowej Jadwigi XLIX/608/10 Obowiązujący
1293 2010-03-31 Uchwała w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława XLIX/607/10 Obowiązujący
1294 2010-03-31 Uchwała w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława XLIX/606/10 Obowiązujący
1295 2010-03-31 Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału w Zakładzie Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Iławie XLIX/605/10 Obowiązujący
1296 2010-03-31 Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Z.G.L. Spółka z o.o. w Iławie XLIX/604/10 Obowiązujący
1297 2010-03-31 Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału w Iławskich Wodociągach Spółka z o.o. w Iławie XLIX/603/10 Obowiązujący
1298 2010-03-31 Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława XLIX/602/10 Obowiązujący
1299 2010-03-31 Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława XLIX/601/10 Obowiązujący
1300 2010-03-31 Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława XLIX/600/10 Obowiązujący
1301 2010-03-31 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie XLIX/599/10 Obowiązujący
1302 2010-03-31 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok XLIX/598/10 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu