ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2016-12-19 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/283/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2017-2029 XXXIII/283/16 Zmieniony
52 2016-11-28 Uchwała w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok XXXII/282/16 Obowiązujący
53 2016-11-28 Uchwała w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 XXXII/281/16 Obowiązujący
54 2016-11-28 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Iławy XXXII/280/16 Obowiązujący
55 2016-11-28 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy XXXII/279/16 Obowiązujący
56 2016-11-28 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2016 rok XXXII/278/16 Obowiązujący
57 2016-11-28 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2016 - 2029 XXXII/277/16 Obowiązujący
58 2016-10-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXi/276/16 w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie ze spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie i zbycie akcji ww. spółki na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego XXXI/276/16 Obowiązujący
59 2016-10-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/275/16 w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na bezczynność Burmistrza Miasta Iławy XXXI/275/16 Obowiązujący
60 2016-10-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/274/16 w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy Kościuszki XXXI/274/16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu