ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1219 2010-12-29 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2011 rok III/14/10 Obowiązujący
1220 2010-12-29 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok III/13/10 Obowiązujący
1221 2010-12-29 Uchwała w sprawie dyżurów radnych w I półroczu 2011 roku. III/12/10 Obowiązujący
1222 2010-12-15 Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości położonych przy ulicy Kościuszki i Jagiełły II/11/10 Obowiązujący
1223 2010-12-15 Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Iławy II/10/10 Obowiązujący
1224 2010-12-15 Uchwała w sprawie ustalenia składów osobowych członków stałych komisji Rady Miejskiej w Iławie II/9/10 Zmieniony
1225 2010-12-15 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok II/8/10 Obowiązujący
1226 2010-12-15 Uchwała w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego. II/7/10 Obowiązujący
1227 2010-12-15 Uchwała w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego II/6/10 Obowiązujący
1228 2010-10-21 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Uchylenia zakazu wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy na terenie Miasta Iławy PN0911-221-10 Obowiązujący
1229 2010-03-05 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Iławy PN0911-39/10 Obowiązujący
1230 2010-03-05 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Stwierdzenie nieważności w sprawie wyróżnienia honorowego o nazwie "Złoty Herb Iławy" PN0911-38/10 Obowiązujący
1231 2010-03-05 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Stwierdza nieważność uchwały XVII/580/10 w sprawie wyróżnienia "Twórca wizerunku Iławy" PN0911-37/10 Obowiązujący
1232 2010-12-01 Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego I/5/10 Obowiązujący
1233 2010-12-01 Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego I/4/10 Obowiązujący
1234 2010-12-01 Uchwała w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Iławie. I/3/10 Zmieniony
1235 2010-12-01 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iławie I/2/10 Obowiązujący
1236 2010-12-01 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie I/1/10 Obowiązujący
1237 2010-11-10 Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości,stanowiących własność Gminy Miejskiej w Iławie LX/690/10 Obowiązujący
1238 2010-11-10 Uchwała w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława LX/689/10 Obowiązujący
1239 2010-11-10 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji LX/688/10 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu