ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1198 2011-01-26 Uchwała w sprawie powołania Doraźnej Komisji do Spraw Opracowania Zmian w Statucie Miasta Iławy V/34/11 Zmieniony
1199 2011-01-26 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jagiełły V/33/11 Obowiązujący
1200 2011-01-26 Uchwały dotyczące budżetu w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2011 r. V/32/11 Nieobowiązujący
1201 2011-01-26 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2011-2029 V/31/11 Obowiązujący
1202 2011-01-12 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego całego obszaru miasta Iławy IV/30/11 Nieobowiązujący
1203 2010-12-29 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok III/29/10 Obowiązujący
1204 2010-12-29 Uchwała w sprawie porozumienia dotyczącego partycypacji w kosztach bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych przy ul. Ostródzkiej oraz ul. Piaskowej. III/28/10 Obowiązujący
1205 2010-12-29 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Wiejską Iława Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Wiejskiej Iława w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2011 r. III/27/10 Obowiązujący
1206 2010-12-29 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Wiejską Biskupiec Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Wiejskiej Biskupiec w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2011 r. III/26/10 Obowiązujący
1207 2010-12-29 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Miejską Lubawa Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Miejskiej Lubawa w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2011 r. III/25/10 Obowiązujący
1208 2010-12-29 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Wiejska Lubawa Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Wiejskiej Lubawa w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2011 r. III/24/10 Obowiązujący
1209 2010-12-29 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Iławy III/23/10 Uchylony
1210 2010-12-29 Uchwała w sprawie sposobu i trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania. III/22/10 Nieobowiązujący
1211 2010-12-29 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Miasto Iława w Iławskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego III/21/10 Zmieniony
1212 2010-12-29 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Miasto Iława w Zgromadzeniu Związku Gmin ,,Jeziorak” III/20/10 Nieobowiązujący
1213 2010-12-29 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” III/19/10 Zmieniony
1214 2010-12-29 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Miasto Iława w Zgromadzeniu Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego III/18/10 Uchylony
1215 2010-12-29 Uchwała w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Iławy z Organizacjami Pozarządowymi nr 2011 rok III/17/10 Obowiązujący
1216 2010-12-29 Uchwała w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok III/16/10 Obowiązujący
1217 2010-12-29 Uchwała w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok III/15/10 Obowiązujący
1218 2010-12-29 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2011 rok III/14/10 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu