ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2017-02-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVII/319/17 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr VI/46/15 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XXXVII/319/17 Obowiązujący
32 2017-02-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVII/318/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława, ich punktowania oraz dokumentowania, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. XXXVII/318/17 Obowiązujący
33 2017-02-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVII/317/17 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława, ich punktowania oraz dokumentowania XXXVII/317/17 Obowiązujący
34 2017-02-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVII/316/17 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2017 rok XXXVII/316/17 Obowiązujący
35 2017-02-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVII/315/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2017 - 2029 XXXVII/315/17 Obowiązujący
36 2017-02-17 Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowiej Uchwała Nr 0102-95/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XXXV/303/17 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie miasta Iławy stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 0102-95/17 Obowiązujący
37 2017-02-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/314/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Miejskiej Iława XXXVI/314/17 Obowiązujący
38 2017-01-30 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/313/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Iława porozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Iława na dofinansowanie realizacji zadania pn.:"Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej"w Iławie w 2017 r. XXXV/313/17 Obowiązujący
39 2017-01-30 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/312/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Iława porozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie udziału Gminy Iława w kosztach utrzymania cmentarzy komunalnych w Iławie w 2017 r. XXXV/312/17 Obowiązujący
40 2017-01-30 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/311/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubawy upoważnienia do zawarcia z Gminą Lubawa porozumienia dotyczącego współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Lubawa w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2017 r. XXXV/311/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu