ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-06-18 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/478/18 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Iławy LV/478/18 Obowiązujący
32 2018-06-18 Uchwały dotyczące budżetu Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/477/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2018 rok LV/477/18 Obowiązujący
33 2018-06-18 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/476/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2018 - 2029 LV/476/18 Obowiązujący
34 2018-06-18 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/475/18 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy za 2017 rok LV/475/18 Obowiązujący
35 2018-06-18 Uchwały dotyczące budżetu Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/474/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok LV/474/18 Obowiązujący
36 2018-05-21 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIV/473/18 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Iławy" LIV/473/18 Obowiązujący
37 2018-05-21 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIV/472/18 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutów zawartych w  skardze na działalność Burmistrza Miasta Iławy LIV/472/18 Obowiązujący
38 2018-05-21 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIV/471/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława LIV/471/18 Obowiązujący
39 2018-05-21 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIV/470/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława LIV/470/18 Obowiązujący
40 2018-05-21 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIV/469/18 w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława LIV/469/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu