ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
43 2019-04-29 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/75/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok VIII/75/19 Obowiązujący
44 2019-04-29 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/74/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029 VIII/74/19 Obowiązujący
45 2019-03-27 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr VI/66/19 w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Iławie oraz nadania jej statutu PN.4131.180.2019 Obowiązujący
46 2019-03-27 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr VI/65/19 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie skargi PN.4131.179.2019 Obowiązujący
47 2019-03-27 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr VI/59/19 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku PN.4131.178.2019 Obowiązujący
48 2019-03-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VII/73/19 w sprawie wyrażenia zgody na demontaż tablicy pamiątkowej na pomniku przy stadionie miejskimprzy ul. Sienkiewicza w Iławie VII/73/19 Unieważniony
49 2019-03-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VII/72/19 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława VII/72/19 Obowiązujący
50 2019-03-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VII/71/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Usługowej. VII/71/19 Obowiązujący
51 2019-03-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VII/70/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Królowej Jadwigi. VII/70/19 Obowiązujący
52 2019-03-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VII/69/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej VII/69/19 Obowiązujący
53 2019-03-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VII/68/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok VII/68/19 Obowiązujący
54 2019-03-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VII/67/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029 VII/67/19 Obowiązujący
55 2019-02-20 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Warm. Mazur. stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr V-56-19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej PN.4131.93.2019 Obowiązujący
56 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/66/19 w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Iławie oraz nadania jej statutu VI/66/19 Unieważniony
57 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/65/19 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie skargi VI/65/19 Unieważniony
58 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/64/19 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ostródzkiej. VI/64/19 Obowiązujący
59 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/63/19 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława VI/63/19 Obowiązujący
60 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/62/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Iławie VI/62/19 Obowiązujący
61 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/61/19 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego VI/61/19 Obowiązujący
62 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/60/19 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława, zabudowanych na cele mieszkaniowe VI/60/19 Obowiązujący
63 2019-02-25 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/59/19 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2019 VI/59/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu