ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1151 2010-10-27 Uchwała w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na 2011 rok LIX/676/10 Obowiązujący
1152 2010-10-27 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok LIX/675/10 Obowiązujący
1153 2010-10-13 Uchwała w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy na terenie Miasta Iławy LVII/674/10 Stwierdzono nieważność § 2 pkt 3 lit b oraz § 2 pkt 4
1154 2010-10-13 Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Iława i nadania jej statutu. LVII/673/10 Zmieniony
1155 2010-09-29 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji projektu „E-platforma w szkołach i przedszkolach Gminy Miejskiej Iława” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Oś priorytetowa 7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.1 „Usługi i aplikacje dla obywateli”. LVI/672/10 Obowiązujący
1156 2010-09-29 Uchwała zmieniająca uchwałę w sparwie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do stowarzyszenia pod nazwą "Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy" LVI/671/10 Obowiązujący
1157 2010-09-29 Uchwała w sprawie nabycia udziałów w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wojska Polskiego. LVI/670/10 Obowiązujący
1158 2010-09-29 Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości położonych przy ulicy Kościuszki i Jagiełły LVI/669/10 Obowiązujący
1159 2010-09-29 Uchwała w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Porzeczkowej LVI/668/10 Obowiązujący
1160 2010-09-29 Uchwała w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Długiej LVI/667/10 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu