ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1011 2010-10-27 Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części LIX/680/10 Obowiązujący
1012 2010-10-27 Uchwała w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Iława oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi LIX/679/10 Obowiązujący
1013 2010-10-27 Uchwała w sprawie porozumienia dotyczącego partycypacji w kosztach bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych przy ul. Ostródzkiej oraz ul. Piaskowej w roku 2010 LIX/678/10 Obowiązujący
1014 2010-10-27 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Iławie LIX/677/10 Obowiązujący
1015 2010-10-27 Uchwała w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na 2011 rok LIX/676/10 Obowiązujący
1016 2010-10-27 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok LIX/675/10 Obowiązujący
1017 2010-10-13 Uchwała w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy na terenie Miasta Iławy LVII/674/10 Stwierdzono nieważność § 2 pkt 3 lit b oraz § 2 pkt 4
1018 2010-10-13 Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Iława i nadania jej statutu. LVII/673/10 Zmieniony
1019 2010-09-29 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji projektu „E-platforma w szkołach i przedszkolach Gminy Miejskiej Iława” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Oś priorytetowa 7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.1 „Usługi i aplikacje dla obywateli”. LVI/672/10 Obowiązujący
1020 2010-09-29 Uchwała zmieniająca uchwałę w sparwie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do stowarzyszenia pod nazwą "Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy" LVI/671/10 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu