ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1011 2010-12-29 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Wiejska Lubawa Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Wiejskiej Lubawa w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2011 r. III/24/10 Obowiązujący
1012 2010-12-29 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Iławy III/23/10 Uchylony
1013 2010-12-29 Uchwała w sprawie sposobu i trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania. III/22/10 Nieobowiązujący
1014 2010-12-29 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Miasto Iława w Iławskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego III/21/10 Zmieniony
1015 2010-12-29 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Miasto Iława w Zgromadzeniu Związku Gmin ,,Jeziorak” III/20/10 Nieobowiązujący
1016 2010-12-29 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” III/19/10 Zmieniony
1017 2010-12-29 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Miasto Iława w Zgromadzeniu Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego III/18/10 Uchylony
1018 2010-12-29 Uchwała w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Iławy z Organizacjami Pozarządowymi nr 2011 rok III/17/10 Obowiązujący
1019 2010-12-29 Uchwała w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok III/16/10 Obowiązujący
1020 2010-12-29 Uchwała w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok III/15/10 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu