ˆ

Podstawowe informacje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podstawowe informacje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Funkcję Burmistrza sprawuje Dawid Kopaczewski
Tel: (89) 649-01-00
pok. 312 (sekretariat II piętro)
 
Zadania Burmistrza
 1. Do zadań i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:
  • wykonywanie i nadzorowanie zadań zastrzeżonych do właściwości Burmistrza przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady a nieprzekazanych Zastępcy, Sekretarzowi lub Skarbnikowi,
  • podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, w tym wydawanie zarządzeń porządkowych,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym, prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Miasta, zaciąganie zobowiązań finansowych i pożyczek krótkoterminowych do wysokości ustalonej przez Radę,
  • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od osób zobowiązanych do ich złożenia,
  • wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Miasta,
  • bezpośrednie nadzorowanie pracy Wydziałów, nad którymi kierownictwo lub nadzór nie został powierzony Zastępcy, Sekretarzowi lub Skarbnikowi,
  • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Zastępcą, Sekretarzem i Skarbnikiem oraz Wydziałami,
  • wykonywanie i nadzorowanie innych zadań zastrzeżonych do właściwości Burmistrza przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady a nieprzekazanych Zastępcy, Sekretarzowi lub Skarbnikowi.
 2. Zastrzeżone do wyłącznej właściwości Burmistrza są następujące sprawy:
  • udzielanie odpowiedzi na wnioski pokontrolne, interpelacje i zapytania Radnych, interwencje i wnioski posłów i senatorów, interwencje prasowe, skargi i wnioski,
  • wydawanie aktów prawa miejscowego na podstawie upoważnień ustawowych,
  • wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, w tym ich zatrudnianie i zwalnianie,
  • reprezentowanie Miasta w Zgromadzeniach Wspólników miejskich spółek prawa handlowego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Rynkowski Data wytworzenia informacji: 2010-02-18
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Rynkowski Data wprowadzenia do BIP 2010-02-18 17:42:10
Wprowadził informację do BIP: Dariusz Rynkowski Data udostępnienia informacji: 2010-02-18 17:42:15
Osoba, która zmieniła informację: Arkadiusz Kasiułajtis Data ostatniej zmiany: 2018-11-20 08:38:56
Artykuł był wyświetlony: 37690 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu