ˆ

Karta Dużej Rodziny

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o sposobie wydawania Karty Dużej Rodziny

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2014-06-12 07:45:57 Informacja ogłoszona dnia 2014-06-12 08:25:39 przez Dariusz Rynkowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z wejściem w życie w dniu 16 czerwca 2014 roku uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Burmistrz Miasta Iławy informuje: 
 1. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
  • ​w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 
 2. Karta Dużej Rodziny przysługuje, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:
  • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu. 
 4. Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można otrzymać w:
  • Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta, ul. Niepodległości 13,
  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Obrońców Westerplatte 5 ( pokój 4 lub 7 )
  • Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, ul. Chełmińska 1
  • lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta 
 5. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie oraz odebranie Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanej we wniosku.
 6. Wypełnione wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Obrońców Westerplatte 5 ( pokój 4 lub 7 ).
 7. Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, okazuje w oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
  • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica– dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 
 8. Karta przyznawana jest bezpłatnie. 
 9. Informacje o przysługujących uprawnieniach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/ 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Lewandowski Data wytworzenia informacji: 2014-06-12 07:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Lewandowski Data wprowadzenia do BIP 2014-06-12 07:45:57
Wprowadził informację do BIP: Dariusz Rynkowski Data udostępnienia informacji: 2014-06-12 08:25:39
Osoba, która zmieniła informację: Arkadiusz Kasiułajtis Data ostatniej zmiany: 2015-06-25 08:00:03
Artykuł był wyświetlony: 2515 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu