ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej przeprowadzania z mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego.

Informacja ogłoszona dnia 2017-08-30 14:55:56 przez Dariusz Rynkowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyniki konsultacji społecznych z dnia 23 sierpnia 2017 r. projektu uchwały w sprawie przeprowadzania z mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego.

W celu poznania opinii oraz pozyskania dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118), Burmistrz Miasta Iławy przekazał do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Iławie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Konsultacje społeczne projektu uchwały trwały od 9 sierpnia 2017 r. i realizowane były w formie udostępnienia projektu uchwały w celu zgłoszenia opinii, wniosków i uwag poprzez formularz uwag. Projekt uchwały był udostępniony poprzez:
 1. zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Iławy (www.bip.umilawa.pl)
 2. zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Iławy
W wyznaczonym terminie konsultacji wpłynęły dwa formularze uwag, opinii oraz propozycji.
Zestawienie uwag, opinii i propozycji działań:
 1. Przedstawiciel Grupy Nieformalnej Iława Basket Crew
Podmiot wnioskował aby w ramach Iławskiego Budżetu Obywatelskiego istniała możliwość składania wniosków na tak zwane inicjatywy „miękkie”, w tym także imprezy.
Odpowiedź: Regulamin Iławskiego Budżetu Obywatelskiego nie przewiduje udziału tzw. projektów miękkich w budżecie partycypacyjnym. Na wsparcie takich przedsięwzięć można składać wnioski do budżetu Miasta Iławy. Przypominam, że termin mija 31 sierpnia br. Jednocześnie informuję, że możecie Państwo również liczyć na pomoc w postaci użyczenia boisk i hal sportowych, które znajdują się pod zarządem jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Iława oraz pomoc w organizowaniu murali (tak jak to miało miejsce w ubiegłych edycjach Broken Ball).
 1. Mieszkaniec Miasta Iławy proponował wprowadzenie następujących zmian w zapisach uchwały:
  • art 1 punkt 4 załącznika do uchwały - dodatnie podpunktu 3) innego projektu realizującego zadania Gminy Miejskiej Iława pozytywnie zaopiniowanego przez zespół opinający. Dodanie tego punktu umożliwi poddanie pod głosowanie projektów, które poprzez swoją wartość i nieszablonowość, powinny mieć szansę realizacji pomimo, że niekoniecznie mogą mieścić się w ramach wyznaczonych w poprzednich punktach.
  • Propozycja: zwiększenia budżetu z kwoty 200 000 do 225 000 złotych. Podział projektów ze względu na koszt dla kwoty do 5000 pln z zastrzeżeniem, że muszą być minimum trzy projekty pozytywnie zaopiniowane przez zespół opiniujący. Projekty do 20 000 oraz do 200 000 z takimi samymi wymogami.
   Art. 7 punkt 2 załącznika do uchwały
    „Do realizacji zostaną przeznaczone projekty, które uzyskają największą liczbę głosów w swoich kategoriach.”
   Większa liczba zrealizowanych projektów pobudzi społeczność do działania, co na pewno pozytywnie wpłynie na rozwój miasta. Stworzenie grup inicjujących może spowodować, że te grupy zaczną również inną działalność społeczną, która jeszcze bardziej pobudzi rozwój, tak osobisty jak i ogólny.
  • Wybór czynnika społecznego. Opracowanie dobrej praktyki w jaki sposób nominować osobę, która będzie stanowić czynnik społeczny w komisji budżetu obywatelskiego
Odpowiedź Burmistrza Miasta Iławy na złożone propozycje:
AD. 1. W dniu 10 sierpnia br. odbyło się posiedzenie zespołu opiniującego, na które był Pan zaproszony. Obecni członkowie ustalili, że nie należy wprowadzać żadnych zmian do wypracowanego stanowiska, w zakresie, o którym Pan pisze.
AD 2.  W związku z otrzymaniem pokaźnych środków unijnych na inwestycje współfinansowane z budżetu Miasta Iławy, przewidywana kwota w ramach Iławskiego Budżetu Obywatelskiego będzie wynosić najprawdopodobniej 150 tys. zł. Ostatecznie wysokość kwoty przeznaczonej dla IBO zatwierdzi Rada Miejska w Iławie. Po doświadczeniach, które mamy z poprzedniej edycji budżetu partycypacyjnego postanowiono, że wybierany będzie jeden projekt. konsekwentnie nie przewiduje się innych kategorii, za wyjątkiem tych przewidzianych w § 1 pkt. 4.
AD 3.  Uprzejmie informuję, że korzystając z uprawnień Burmistrza Miasta Iławy osobiście zapraszam do udziału w pracach zespołu opiniującego IBO konkretne osoby. Jak pokazuje doświadczenie, nie kieruję się przy tym względami politycznymi, ale zaangażowaniem podczas poprzedniej edycji budżetu partycypacyjnego, a w szczególności podczas ewaluacji całego projektu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Jankowski Data wytworzenia informacji: 2017-08-30 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Jankowski Data wprowadzenia do BIP 2017-08-30 12:12:51
Wprowadził informację do BIP: Dariusz Rynkowski Data udostępnienia informacji: 2017-08-30 14:55:56
Osoba, która zmieniła informację: Dariusz Rynkowski Data ostatniej zmiany: 2017-08-30 14:58:03
Artykuł był wyświetlony: 222 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu